این محصول شامل اقلام زیر می باشد.

امکان خرید محفظه مقاومت فشاری و خمشی سیمان یه جای جک ملات شکن فراهم است.