قیمت کل این پکیج 150075000 تومان بوده که مبلغ 50000000 به عنوان پیش پرداخت و مابقی مبلغ در هنگام ارسال نقدا دریافت می گردد.

این محصول شامل اقلام زیر می باشد.

در این لیست به جای جک ملات شکن از محفظه نمونه های فشاری سیمان استفاده شده است.

با توجه به نوسانات بازار ارز و محدودیت های ناشی از واردات، دستگاه کرگیری در لیست نبوده و قیمت آن به روز می باشد.

هزینه صدور برگه کالیبراسیون اداره استاندارد به درخواست مشتری و به صورت جداگانه لحاظ می شود.

مدت زمان لازم برای تحویل : 20 روز کاری