اسلامپ بتن در تعیین افت بتن های سیمان هیدرولیک خمیری در فاصله بین وضعیت اولیه با وضعیت تغییر شکل یافته را مشخص می نماید.

  • آماده تحویل
  • نوع A پلاس این دستگاه طراحی شده با آلیاژ مقاوم و ضخیم تر می باشد.