تجهیزات آزمایشگاه سیمان

سیمان به عنوان یکی از مصالح مهم ساختمانی به کار می رود. طبق الزام استاندارد های داخلی و خارجی انجام آزمایش و اطمینان از کیفیت سیمان به کار رفته در مراحل ساخت ساختمان لازم است.

... ادامه مطلب

مشاهده همه 22 نتیجه

قالب آزمایشگاهی سیمان و ملات

1,400,000 تومان2,000,000 تومان

دستگاه ویکات سیمان

1,750,000 تومان

دستگاه بلین سیمان

4,830,000 تومان

بالن لوشاتلیه

1,100,000 تومان

محفظه فشاری ملات سیمان

2,650,000 تومان

محفظه خمشی ملات سیمان

2,300,000 تومان

فلوتیبل سیمان

12,800,000 تومان

انبرک لوشاتلیه

1,450,000 تومان