این دستگاه جهت تعیین تغییر طول نمونه های سیمانی در آزمایش اتوکلاو مورد استفاده قرار می گیرد و قابلیت تنظیم ارتفاع برای نمونه های با طول های متفاوت می باشد.

  • میله کمپراتور دارای دو طول 150 و 285 میلیمتر بسته به سفارش مشتری
  • قابلیت نصب ساعت اندیکاتور یا گیج 0.002 یا 0.01 با توجه به سفارش مشتری
  • از جنس فولاد آبکاری شده