قیف مارش گل حفاری جهت اندازه گیری ویسکوزیته گل حفاری و مایعات مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارتی ویسکوزیته گل حفاری بر اساس مدت زمان سپری شده برای رد شدن مواد از قیف پلاستیکی اندازه گیری می شود.

  • دارای بشر پلاستیکی 1000 سی سی
  • ساخت ایران