دستگاه تعیین درصد هوای بتن (هواسنج بتن) تیپ A جهت تعیین مقدار حباب هوای بتن تازه بر اساس مشاهده تغییر حجم در اثر فشار مورد استفاده قرار می گیرد.

در روش A مقدار درصد هوا از روی ستون مدرج 0 الی 10 درصد به طور مستقیم و بر حسب اینچ خوانده می شود.

  • دارای 6 ماه ضمانت نامه و 5 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 5 روز پس از ثبت سفارش