گیچ پولکی و سوزنی – وسایل تعیین تطویل و تورق سنگدانه جهت تعیین درصد وزنی سنگ دانه های معیوب در پرکننده ها (سوزنی و پولکی) استفاده می شود.

  • دارای 6 ماه ضمانت نامه و 5 سال خدمات پس از فروش
  • آماده تحویل