جهت قرائت رسوب گذاري خاکهاي ريزدانه در آزمايش هیدرومتري بر اساس طول (151H) و مستقیماٌ درصد عبوري (152H) را نشان می دهد.

  • ساخت آمریکا

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 3 روز پس از ثبت سفارش