تعیین CBR مصالح لايه بستر روسازي، زيراساس، اساس؛ با استفاده از آزمون هاي متراکم شده در آزمايشگاه به کار می رود. اين روش آزمون در اصل براي ارزيابی مقاومت مصالحی که ماکزیمم اندازه دانه ها در آنها کمتر از mm 19 است طراحی شده است.

بارگذاری در این دستگاه توسط یک موتور برقی انجام می شود.

 • دارای دو عدد ساعت اندیکاتور با کورس 10 و دقت 0.01 میلیمتر
 • قابلیت سفارش ساعت اندیکاتور با دقت و کورس بیشتر
 • ظرفیت 30 کیلونیوتن (3 تن)

ملحقات CBR که با دستگاه ارائه می شود.

 • یک عدد قالب
 • وزنه سربار
 • دیسک فلزی تمام حلقه
 • 2 عدد نیم حلقه
 • صفحه مشبک
 • پایه با ساعت اندیکاتور با کورس 10 و دقت 0.01

 • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
 • زمان تحویل به : 15 روز پس از ثبت سفارش
 • هزینه کالیبراسیون : 300 هزار تومان در صورت نیاز