دستگاه CBR دستی کامل با لوازم جانبی مورد نیاز برای تعیین CBR مصالح لايه بستر روسازي، زيراساس، اساس؛ با استفاده از آزمون هاي متراکم شده در آزمايشگاه به کار می رود. اين روش آزمون در اصل براي ارزيابی مقاومت مصالحی که ماکسیمم اندازه دانه ها در آنها کمتر از mm 19 است طراحی شده است.

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 10 روز پس از ثبت سفارش
  • هزینه کالیبراسیون : 300 هزار تومان در صورت نیاز