اين لوازم جهت آزمايش تعیین حد انقباض به کار می رود. حد انقباض خاک درصد رطوبتی است که خاک کمتر از آن مقدار رطوبت داشته باشد در اثر تبخیر آن کاهش حجمی رخ نمی دهد.

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
  • آماده تحویل