دستگاه بارگذاری صفحه ای خاک جهت انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای خاک استفاده می شود تا پارامتر های مهمی مانند ظرفیت باربری نهایی خاک و مقدار نشست آنی خاک را بدست آید.

  • دارای ساعت با کورس 10 میلیمتر و دقت 0.01 میلیمتر
  • دارای دو ظرفیت 30 و 50 تن
  • صفحات بارگذاری به قطر 450 و 300 و 200 میلیمتر

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 5 روز پس از ثبت سفارش
  • هزینه کالیبراسیون : 300 هزار تومان در صورت نیاز