دستگاه بارگذاری صفحه ای خاک با ظرفیت 30 تن جهت انجام آزمایش بارگذاری صفحه ای خاک استفاده می شود تا پارامتر های مهمی مانند ظرفیت باربری نهایی خاک و مقدار نشست آنی خاک را بدست آید.

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 5 روز پس از ثبت سفارش
  • هزینه کالیبراسیون : 300 هزار تومان در صورت نیاز