دستگاه برش مستقیم خاک با باکس 10 × 10 دیجیتال برای برش دادن نمونه از وسط آن و در امتداد سطح گسیختگی استفاده می شود. جهت اعمال بار عمودي به سطح فوقانی نمونه تعیین زاويه اصطکاک موثر در اين دستگاه از قطعات و ياتاقان هاي با کیفیت بالا و دقیق استفاده گرديده است.

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 15 روز پس از ثبت سفارش
  • هزینه کالیبراسیون : 300 هزار تومان در صورت نیاز