• سری 12 عددی گلوله دستگاه لس آنجلس به قطر 46-47 میلیمتر
  • مطابق استاندارد