.محفظه خمشی تیر بتنی جهت تعیین مقاومت خمشی تیرهای بتن توسط جک های بتن شکن استفاده می گردد

  • قابلیت استفاده در دستگاه جک بتن شکن یا ملات شکن در ظرفیت های پایین