از مادبالانس برای اندازه گیری وزن مخصوص، گل حفاری، سیمان، دوغاب و … استفاده می شود. این مجموعه شامل یک اهرم متصل به ظرف حجمی ثابت و در طرف دیگر اهرم مدرج با وزنه متغیر می باشد که بر روی تیغه فولادی بالانس می شود.

  • ساخت ایران