• ساخته شده از برنج
  • بدنه پلاکسی گلاس
  • دارای سنگ تخلخل
  • CNC شده با ابعاد دقیق 50 میلیمتر