از این دستگاه برای تعیین زمان جازی شدن بتن خود تراکم استفاده می شود. قیف این دستگاه دارای ظرفیت 10 لیتر بتن بوده که بر روی قسمت تخلیه سوار شده است. قسمت تخلیه به درب آب بندی شده مجهز می باشد.

  • دارای ظرفیت 10 لیتر
  • رنگ کوره ای یا الکترواستاتیک مقاوم