تجهیزات نفوذ پذیری خاک با بار ثابت و متغیر به صورت کامل جهت تعیین ضریب نفوذپذیری خاک های درشت دانه و ریز دانه استفاده می شود.

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 10 سال خدمات پس از فروش