در دو مدل چینی و ایتالیایی آماده تحویل می باشد. المنت حوضچه بتن باید به صورت جداگانه سفارش داده شود.

  • آماده تحویل