تجهیزات تعیین CBR خاک

در آزمایشگاه نمونه های خاک در یک رطوبت خاص داخل قالب ها فشرده می شوند. آماده سازی نمونه ها قبل از آزمایش ممکن است شامل مراحلی مانند خیساندن و اضافه کردن وزن اضافی به نمونه های داخل قالب شود. آزمایش نفوذ به وسیله تجهیزات تعیین CBR خاک که شامل یک پیستون نفوذ و سایر اجزای CBR است انجام می شود.

آزمایشات میدانی CBR مقاومت درجای خاک و مصالح اساس را جهت ارائه اطلاعاتی به طراحان روسازی اندازه گیری می کند. (بر اساس استاندارد ASTM D1883 و AASHTO T193) این آزمایش به وسیله اعمال نیرو به پیستون نفوذ و مقایسه عمق نفوذ و بار انجام می شود.

این تجهیزات شامل یک قاب اعمال بار یا نیرو و متعلقات آن می باشد. قاب های اعمال نیرو در انواع و اقسام مختلفی که به صورت زیر است عرضه می شوند.

  • CBR دستی با رینگ نیرو
  • CBR برقی با رینگ نیرو
  • CBR برقی با نمایشگر دیجیتال
  • CBR تمام اتوماتیک

ما در آزمان دستگاه CBR را در مدل های زیر عرضه می کنیم.

مشاهده همه 3 نتیجه