تجهیزات آزمایش هیدرومتری خاک

آزمایش هیدرومتری خاک برای تعیین کیفی توزیع اندازه ذرات بخش ریزدانه خاک ها کاربرد دارد. برای تعیین توزیع اندازه ذرات (دانه بندی) مصالح که کوچکتر از الک نمره 200 و بزرگتر از حدود 0.2 میکرون هستند از روش رسوب گذاری یا هیدرومتری استفاده می شود. در این صفحه می توانید تجهیزات آزمایش هیدرومتری خاک را مشاهده کرده و نسبت به ثبت سفارش اقدام کنید.

مشاهده همه 4 نتیجه