استانداردها

مجموعه استاندارد های حوزه بتن تازه

مچموعه استاندارد های بتن تازه
عنوانASTMAASHTOBSISOISIRIEN
روش ساخت و عمل آوری آزمونه های بتنی در کارگاه
C31T231920-33205
1608-2
12390-2
مشخصات بتن آمادهC94M1576044
تعیین جرم مخصوص ، بازدهی و مقدار هوا (وزنی) بتنC138T1211920-23821
3203-6
12350-6
آزمایش اسلامپC143T1191920-23203-2
12350-2
روش نمونه برداری بتن تازهC172T1411920-13201-112350-1
تعیین مقدار هوای بتن تازه (روش حجمی)C173T1961920-23823
روش ساخت و عمل آوری آزمونه های بتنی در آزمایشگاهC192R391881-1251920-358112390-2
تعیین مقدار هوای بتن تازه (فشاری)C231T1521920-21590412350-7
آزمایش آب انداختنC232T1583820480-4
آزمایش زمان گیرش به وسله مقاومت در برابر نفوذ میلهC403T1976046
مشخصات بتن ساخته شده به وسیله پیمانه کردن حجمی و اختلاط پیوستهC685M2416043
آزمایش تغییرات ارتفاع مخلوط های سیمانی در سنین اولیهC827
آزمایش نسبت اختلاط ملات روان پیش آکندهC93817766
آزمایش روانی ملات بتن پیش آکنده (قیف جریان)C93917510
آزمایش تعیین انبساط و آب انداختن ملات بتن پیش آکندهC94017074
آزمایش نگهداری آب ملات بتن پیش آکندهC941
ساخت آزمونه های بتن پیش آکندهC9438129
تعیین زمان گیرش ملات بتن پیش آکندهC953
تعیین دمای بتن تازهC1064T30911268
آزمایش اندازه گیری تغییر ارتفاع استوانه گروت سیمانیC109016018
تهیه و آزمایش آزمونه بتن پاشیدنی از پنلC114018717-114488-1
تعیین روانی و جرم مخصوص بتن غلتکی با میز لرزان (روانی سنج وی بی)C11701920-2351812350-3
روش تهیه آزمونه بتن غلطکیC117612598
تعیین مقدار الیاف شیشه در بتنC122916385
آزمایش جریان بتن تازهC1362
روش نمونه گیری از مواد بتن پاشیدنیC138519225
روش تهیه آزمونه بتن غلتکی (چکش لرزان)C1435
آزمایش یکنواختی اجزای بتنC1451
مشخصات مخلوط خشک آماده برای بتن پاشیدنیC148018885
آزمایش ترک خوردگی جمع شدگی خمیری مقید بتن الیافیC1579
آزمایش زمان ترک خوردگی ملات و بتن در جمع شدگی مقیدC1581
آزمایش پایداری بتن خود تراکم روش ستونC1610TP5812255
آزمایش جریان اسلامپ بتن خود تراکم (اسلامپ فلو)C1611T3471920-21127012350-8
آزمایش قابلیت عبور (حلقه J)C1621T3451127112350-12
تعیین جرم مخصوص و حفرات بتن متخلخل تازهC1688
آزمایش ملات خودتراز حاوی سیمان هیدرولیکیC1708
ارزیابی سریع پایداری بتن خودتراکم در برابر جداشدگی استاتیکی نفوذC171219387
نمونه برداری و تهیه آزمونه های بتن خود تراکمC1758
مشخصات بتن مرجوعی تازه برای مصرف در بتن آمادهC1798
اندازه گیری دانسیته آزمونه بتن غلتکی تازه با متراکم کننده ژیراتوریC1800
تعیین درصد رطوبت بتن تازهT318
تعیین ویژگی های حفرات هوای بتن تازه با تغییرات ناشی از غوطه وریT348
تعیین ظرفیت پرکنندگی بتن خود تراکم با آزمایش صندوقهT349
تعیین شاخص چشمی پایداری بتن خود تراکمT351
تعیین فشار بتن خود تراکم بر قالب با فشار سنجT352
تعیین ویژگی های سامانه حفرات هوای بتن تازه با روش فشار پی در پیTP118
آزمایش جداشدگی (پایداری شبکه الک) بتن خود تراکم3203-1112350-11
آزمایش جعبه L (بتن خود تراکم)3203-1012350-10
آزمایش قیف V (بتن خود تراکم)3203-912350-9
آزمایش میز جریان 1920-212350-5
آیین کار اختلاط و حمل بتن8000-2.18451
تجزیه بتن تازه 1881-128
شکل و ابعاد آزمونه ها قالب بتن3202
1608-1
1608-2
12390-1
تعیین جرم مخصوص بتن تازه (مخلوط خشک)1881-129
تعیین درجه تراکم پذیری 1920-2320412350-4
ساخت و عمل آوری نمونه بتن بدون ریزدانه1881-113

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =