بتن

آزمایش های نفوذپذیری بتن در برابر آب

آزمایش های نفوذپذیری در برابر آب

مقدمه

دوام بتن در محیط های مختلف وابسته به نفوذ سایر مواد می باشد و به نحوی مهم است که می توان گفت 40٪ تخریب سازه های بتنی به دلیل نداشتن دوام یا پایایی مناسب در برابر نفوذ عوامل مهاجم رخ می دهد بنابراین لازم است که در هر دو مرحله ی طراحی و اجرا هردو عامل مقاومت و دوام با هم در نظر گرفته شود. همانطور که گفته شد به حداقل رساندن نفوذ آب در بتن و فهمیدن میزان نفوذ پذیری بتن در برابر آب اهمیت بسیار زیادی دارد پس آزمایش نفوذپذیری بتن در برابر آب از آزمایش های مهم در بتن می باشد.

شرح آزمایش

ابتدا لازم است اطراف آزمونه ی بتنی را با آب بپوشانیم و فقط سطح فوقانی را در معرض آب تحت فشار قرار دهیم. (در روش USBR4913 ، فشار 5.28 و در روش CRD_C48 ، فشار 14 اتمسفر در نظر می گیریم)

دستگاه نفوذ ناپذیری آب در بتن

خرید و مشاهده قیمت دستگاه نفوذ پذیری آب در بتن

وقتی وضعیت به حالت تعادل و عادی رسید، دبی جریان آب را با توجه به سطح مقطع معین و زمان معین اندازه گیری می کنیم.

محاسبات

کیفیت نفوذ ناپذیری بتن خیلی ضعیف ضعیف متوسط خوب خیلی خوب عالی
ضریب نفوذ پذیری (m/s) بیشتر از 6-10 6-10 تا 7-10 7-10 تا 8-10 8-10 تا 9-10 9-10تا10-10 کمتر از 10-10

نکات کاربردی

  • برای آنکه نمونه را در شرایط عملی قرار دهیم از آب اشباع شده با هوا استفاده می کنیم.
  • لازم است دقت کنیم که از جذب هوا در آب جلوگیری شود زیرا ممکن است در داخل نمونه فشار کاهش یابد و قدری هوا آزاد گردد که در اینصورت روند جریان آب کاهش یابد.
  • دو آزمایش Figg و Autoclam نیز برای هدف اندازه گیری نفوذ آب در بتن ارائه شدند اما چون در ایران مرسوم نمی باشند از شرح آن صرف نظر می کنیم.

منابع

بتن شناسی (پرفسور A M NEVIL)

تکنولوژی پیشرفته (پروفسور مهتا-پروفسور مونته ئیرو)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.