سنگدانه

آزمایش روش تعیین وزن واحد و فضای خالی سنگدانه ها

مقدمه

این آزمایش شامل روش تعیین وزن مخصوص مصالح سنگی متراکم یا غیر متراکم یا غیر متراکم و همچنین محاسبه ی فضای خالی مصالح ریز دانه ، درشت دانه یا مصالح مخلوط می شود. حداکثر اندازه ی اسمی برای سنگدانه ی مورد آزمایش 150 میلیمتر می باشد.

کاربرد

بدیهی است با مشخص شدن وزن مخصوص و میزان فضای خالی و باتوجه به دانستن ماهیت سیمان محاسبه ی بهترین طرح اختلاط پروژه راحت تر می گردد و سیمان ما از جهت کارآیی و روانی شرایط بسیار مناسبی را پیدا خواهد کرد.

اگر سنگدانه ها آب سطحی همراه داشته باشند کمتر متراکم میگردند. در این مورد باید رابطه ای مناسب بین درجه تراکم سنگدانه در محل نگهداری و نتایج آزمایش وجود داشته باشد چون ممکن است وزن مخصوص واحد بصورتی که در آزمایشگاه تعیین می شود مستقیما برای تبدیل وزن سنگدانه ها به حجم آنها جهت مخلوط بتن مناسب نباشد زیرا احتمالا درجه تراکم در آزمایشگاه و در کارگاه یکسان نخواهد بود.

تجهیزات مورد نیاز

  • ترازو (با دقت 0.1 درصد بار مورد آزمایش)
  • تخماق (یک میله فولادی به قطر 16 میلی متر است که طول تقریبی آن 600 میلی متر می باشد و سر آن به صورت نیمکره ای به قطر خود میله در آمده است.)
  • سرتاس (یک با اندازه مناسب برای پر کردن پیمانه با مصالح سنگی)
  • پیمانه (مطابق جدول زیر)
بزرگترین اندازه اسمی دانه ها حجم پیمانه
میلیمتر اینچ لیتر فوت مکعب
12.5 0.5 2.8 0.1
25 1 9.3 0.33
37.5 1.5 14 0.5
75 3 28 1
112 4.5 70 2.5
150 6 100 3.5

روش انجام آزمایش

برای تعیین وزن واحد متراکم سنگدانه ها باید حداکثر اندازه اسمی 37.5 میلیمتر یا کمتر از روش میله زنی و برای سنگدانه هایی که اندازه آنها بیشتر از 37.5 میلیمتر و کمتر از 150 میلیمتر هستند از روش ویبره کردن (لرزاندن) استفاده می شود.

روش کوبیدن

در این روش نمونه ی ما در طی سه مرحله ریخته می شود  (در هرمرحله 1/3 آن) و در هر مرحله به وسیله ی تخماق با 25 ضربه نمونه را متراکم می کنیم (باید توجه داشته باشیم که در مرحله ی اول تخماق به ته ظرف بر خورد نداشته باشد و در دو مرحله ی دیگر حداقل ورود را به لایه ی زیرین داشته باشد)

مقدار اضافه را که از ظرف بیرون زده را حذف کرده بطوریکه میزان فرو رفتگی ها و برآمدگی سنگدانه ها از ظرف یکسان باشند سپس وزن پیمانه را با دقت اندازه گیری می کنیم.

روش لرزاندن

در این روش هم مانند روش کوبیدن با توضیحات گفته شده نمونه را در سه مرحله وارد پیمانه می کنیم اما بجای تخماق در هر مرحله 50 دفعه پیمانه را از فاصله ی 50mm بر سطح سختی رها می کنیم.

سپس سطح قابل مشاهده را یکنواخت می کنیم به شکلی که میزان فرو رفتگی ها و برآمدگی سنگدانه ها از ظرف یکسان باشند سپس وزن پیمانه را با دقت اندازه گیری می کنیم.

محاسبات

وزن مخصوص

M: وزن مخصوص

G: وزن پیمانه همراه نمونه

T: وزن پیمانه ی خالی

در صورتی که سنگدانه ها دارای رطوبت باشند

A: درصد رطوبت سنگدانه

فضای خالی سنگدانه

S: چگالی سنگدانه

W: چگالی آب

M: وزن مخصوص

گزارش آزمایش

نتایج بدست آمده برای وزن مخصوص باید با دقت 1 پوند بر فوت مکعب (10 کیلوگرم بر متر مکعب) به صورت زیر گزارش شود.

وزن مخصوص به روش کوبیدن

وزن مخصوص به روش لرزاندن

فضای خالی سنگدانه

منابع

ASTM C29

ISIRI 4981

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.