پودر کپینگ یا مواد مخصوص کپینگ مخلوطی از گوگرد، ترکیبات معدنی و سنگدانه می باشد که برای کپینگ نمونه های بتنی استوانه ای استفاده می شود.

  • بسته بندی 10 کیلوگرمی
  • زمان تحویل : 2 روز پس از ثبت سفارش