حد خمیری به لاتین (plastic limit) ، میزان رطوبت خاک های چسبنده بر حسب درصد در یک مرز میان حالت خمیری و نیمه جامد است.

  • دارای یک کاسه استیل
  • میله مخصوص
  • سه عدد قوطی رطوبت
  • کاردک پلاستیکی
  • شیشه

  • آماده تحویل