از حوضچه ساندنس برای انجام آزمایش سلامت و تعیین کیفیت مصالح سنگدانه در برابر محلول سولفات سدیم استفاده می شود. مخزن دستگاه از جنس PVC بوده . دستگاه دارای المنت گرم کننده ، ترموستات ، ترمومتر و پمپ سیرکولاسیون می باشد.