آزمایش CBR صحرایی

روش آزمایش استاندارد برای تعیین CBR صحرایی (نسبت باربری کالیفرنیا) خاک ها

روش آزمایش استاندارد برای تعیین CBR (نسبت باربری کالیفرنیا) خاک ها در محل (صحرایی) محدوده کاربرد این روش آزمون برای تعیین نسبت باربری...

ادامه مطلب

روش انجام آزمایش استاندارد تعیین دانسیته و وزن مخصوص خاک در محل با استفاده از سند باتل

روش انجام آزمایش استاندارد تعیین دانسیته و وزن مخصوص خاک در محل با استفاده از سند باتل

روش انجام آزمایش استاندارد تعیین دانسیته و وزن مخصوص خاک در محل با استفاده از سند باتل محدوده کاربرد آزمایش دانسیته در محل از این روش...

ادامه مطلب

راه اندازی و تاسیس آزمایشگاه مکانیک خاک

شرایط ، هزینه و درآمد تاسیس آزمایشگاه مکانیک خاک + فهرست تجهیزات مورد نیاز

شرایط و هزینه تاسیس آزمایشگاه مکانیک خاک + فهرست تجهیزات مورد نیاز یکی از سوالاتی که معمولا بعد از فارغ التحصیلی یا اخذ پروانه در ذهن ...

ادامه مطلب

آزمایش تعیین نفوذپذیری خاک های دانه ای (بار ثابت) و ریز دانه (بار افتان)

آزمایش تعیین نفوذپذیری خاک های دانه ای (بار ثابت) و ریز دانه (بار افتان)

آزمایش تعیین نفوذپذیری خاک های دانه ای (بار ثابت) و ریز دانه (بار افتان) آزمایش تعیین نفوذپذیری خاک برای تعیین ضریب نفوذپذیری با استفا...

ادامه مطلب