استانداردها

مجموعه استاندارد های حوزه سنگدانه

مجموعه استاندارد های حوزه سنگدانه
عنوانASTMAASHTOBSISOISIRIEN
روش تعیین جرم مخصوص انبوهی و فضاهی خالی سنگدانه هاC29T19812-2678249811097-3
مشخصات سنگدانه های بتنC33M6
M80
30212620
آزمایش ناخالصی های آلی در ماسهC40T2149791744-1
روش تعیین رطوبت سطحی سنگدانه های ریزC70T142611
آزمایش اثر ناخالصی آلی ماسه بر مقاومت ملاتC87CT71
آزمایش سلامت سنگدانهC88T1044491367-2
آزمایش مصالح ریز تر از الک 200C117T11812-103.1446933-1
روش آزمایش ذرات سبک سنگدانهC123T1134984
تعیین جرم مخصوص ، چگالی و جذب آب سنگدانه درشتC127T85
T354
812-27033
6783
49821097-6
تعیین جرم مخصوص ، چگالی و جذب آب سنگدانه ریزC128T84
T354
812-2703349801097-6
آزمایش مقاومت در برابر سایش (لس آنجلس)C131
C535
T96
T327
812-113448
8447
1097-2
آزمایش دانه بندی با الکC136T27812-103.162744977933-1
933-2
آزمایش کلوخه های رسی و دانه های سست در سنگدانهC142T1124978
مشخصات سنگدانه برای ملات بناییC144M4517514
آزمایش واکنش زایی قلیایی مخلوط های سیمان و سنگدانه (منشور ملات)C227
آزمایش قابلیت واکنش زدایی قلیایی سیلیسی سنگدانه (روش شیمیایی)C2897882
نام گذاری مواد تشکیل دهنده سنگدانهC294932-3
آزمایش سنگ نگاری سنگدانه بتنC295812-10413552932-3
مشخصات سبکدانه ها برای بتن سازه ایC330M19514875-1
4985
13055-1
مشخصات سنگدانه روان ملات بناییC40418883
آزمایش تاثیر مواد افزودنی معدنی بر واکنش قلیایی سنگدانهC441
روش تعیین مقدار کل رطوبت سنگدانهC566T255812-10949831097-5
آزمایش قابلیت واکنش قلیایی سنگدانه کربناتیC5867656
مشخصات سنگدانه ها برای سپر بتنی پرتوهای رادیواکتیوC637
نام گذاری مواد تشکیل دهنده سنگدانه بتن سنگینC638
روش کاهش اندازه نمونه سنگدانهC702T2487146932-2
مشخصات ماسه مرجع برای آزمایش سیمانC7783040
12819
196-1
آزمایش تغییر طول سبتن حاوی سنگدانه های آهکی واکنش زاC1105
تعیین حفرات سنگدانه ریز غیر متراکمC1252T326
آزمایش قابلیت واکنش قلیایی سنگدانه سیلیسی (منشور ملات)C1260T3038753
آزمایش تغییر طول بتن ناشی از واکنش قلیایی سیلیسیC12938149
مشخصات مواد بتن پاشیدنیC143612820
تعیین مقدار کلرید سنگدانهC1524812-117
1881-124
7147
12804
آزمایش واکنش زایی سیلیسی قلیایی ترکیب مواد سیمانی و سنگدانهC156717106
مشخصات سبکدانه برای عمل آوری درونی بتنC1761
تعیین نرمه سنگدانه (روش متین بلو)C1777T33010447-9933-9
راهنمای کاهش خطر واکنش قلیایی سنگدانه در بتنC1778
روش نمونه برداری از سنگدانه هاD75T2812-10211267932-1
تعیین ارزش ماسه ای خاک و سنگدانه های ریزD2419T1761685933-8
آزمایش صیقل تسریع شده سنگدانه با روش چرخ بریتانیاییD3319T279
تعیین شاخص شکل و بافت سطحی D3398933-6
تعیین شاخص دوام سنگدانهD3744T210
آزمایش تعیین رطوبت با آون ماکروویووD4643
آزمایش دانه بندی پولکی و سوزنیD4719812-10511269933-3
933-4
آزمایش پتانسیل انبساط سنگدانه در اثر واکنش هیدراته شدنD4792
تعیین درصد شکستگی سنگدانه درشتD5821T33511568933-5
آزمایش مقاومت سایشی شن و ماسه (میکرو دوال)D6928
D7428
14874-11097-1
تعیین دانسیته نسبی و جذب ماسه با مادون قرمزD7172
تعیین چگالی با روش ترکیبی اشباع در خلا و غذقاب سازی سریع و جذب آب شن و ماسه و مخلوطD7370
مشخصات فیلر برای آسفالتM17
مشخصات افزونه فرآوری شده برای سیمانM327
آزمایش دانه بندی فیلر سنگدانهT37933-10
آزمایش دوام سنگدانه در برابر یخبندانT103
نمونه گیری و آزمایش یون کلرید در مصالح بتنT260
فضای خالی ماسه غیر متراکمT304
فضای خالی شن غیر متراکمT326
آزمایش تعیین مقاومت سنگدانه در برابر یخ زدن و آب شدن17013-11367-1
آزمایش جمع شدگی خشک شدن سنگدانه812-12017013-41367-4
آزمایش ضربه و خشک شدن812-110
812-111
812-112
6691097-2
آزمایش مقاومت در برابر شوک حرارتی1367-5
آزمایش مقاومت سایشی در برابر تایر میخ دار14874-91097-9
آزمایش مقدار کل یون سولفات قابل حل در آب1377-9
812-118
86721744-1
الزامات سنگدانه های بازیافتی13170
تعیین اثر شیره سنگدانه بازیافتی بر زمان گیرش اولیه1744-6
تعیین ارتفاع مکش مویینه سنگدانه14874-101097-10
تعیین جرم مخصوص ذرات فیلر1097-7
تعیین حفرات فیلر متراکم خشک1097-4
تعیین درصد پوسته صدف در سنگدانه درشت812-106933-7
تعیین عدد سایش سنگ812-1141097-8
تعیین کلرید قابل حل در اسید19038-51744-5
تعیین مقاومت در برابر یخبندان و آب شدگی در نمک طعام17013-61367-6
سنگدانه (تکرار پذیری یا تجدید پذیری)932-6
سنگدانه (وسایل واسنجی)932-5
طبقه بندی اجزا سنگدانه درشت بازیافتی933-11
واژه نامه سنگدانه بتن9148
ویژگی های سنگدانه بالاست1833713450
تجزیه شیمیایی سنگدانه 19038-11744-1
تهیه عصاره سنگدانه19038-31744-3
حساسیت سنگدانه به آب19038-41744-4

1 نظر در “مجموعه استاندارد های حوزه سنگدانه

  1. ناشناس گفت:

    سپاس از سایت خوبتان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × 1 =