آون آزمایشگاهی برای آماده نمودن و یا خشک کردن نمونه در آزمایشگاه های کنترل کیفی استفاده می شود.

  • دارای 1 سال ضمانت نامه و 1 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 2 روز پس از ثبت سفارش
  • هزینه کالیبراسیون : 85 هزار تومان در صورت نیاز