دستگاه تعیین مدول الاستیسیته و ضریب پواسن بتن جهت سنجش تغییر شکل عمودی و تعیین مدول الاستیسیته تحت تنش فشاری طولی مورد استفاده قرار می گیرد. ساعت اندیکاتور به همراه دستگاه ارائه می شود.

  • دارای 6 ماه ضمانت نامه و 5 سال خدمات پس از فروش
  • زمان تحویل : 3 روز پس از ثبت سفارش
  • هزینه کالیبراسیون : 54 هزار تومان در صورت نیاز