تجهیزات و لوازم جانبی آزمایش نفوذ یون کلر در بتن

آزمایش های مرتبط با نفوذ یون کلر در بتن که مرتبط با دوام بتن است از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در ویرایش جدید مبحث نهم نیز الزامی شده است.

... ادامه مطلب

مشاهده همه 16 نتیجه