تجهیزات و لوازم جانبی آزمایش نفوذ یون کلر در بتن

آزمایش های مرتبط با نفوذ یون کلر در بتن که مرتبط با دوام بتن است از اهمیت زیادی برخوردار بوده و در ویرایش جدید مبحث نهم نیز الزامی شده است.

مهم ترین آزمایش هایی که برای بررسی و کنترل دوام بتن انجام می شود ، آزمایش RCPT ، RCMT ، هدایت الکتریکی می باشد.

با توجه به الزامی بودن این آزمایشها در برخی از نقاط کشور بر خود لازم دیدیم تا با ارائه قیمت و محصولات این حوزه، مهندسین ، آزمایشگاه ها و شرکت های مشاور را در تامین و تجهیز این دستگاه ها یاری کنیم.

مشاهده همه 16 نتیجه