تجهیزات کپینگ نمونه های استوانه ای بتن

همانطور که می دانید برای شکستن نمونه های استوانه ای بتن باید دو سر نمونه با مواد گوگردی کپینگ شوند.

... ادامه مطلب

مشاهده همه 3 نتیجه