فرصت های شغلی

اگر در یکی از زمینه های زیر مهارت دارید و به کار در محیط کسب و کار آزمان علاقه دارید می توانید درخواست خود را در فرم پایین صفحه ارسال کنید.

نیروی کارگاهی

تراشکار ماهر

وضعیت : در حال استخدام

جوشکار

وضعیت : استخدام شده

مونتاژ کار

وضعیت : در حال استخدام

نیروی دفتری

کارشناس تولید محتوا

وضعیت : در حال استخدام

دیجیتال مارکتینگ

وضعیت : در حال استخدام

فرصت های شغلی

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
    رزومه خود در قالب فایل PDF ارسال کنید.