رویه های ارسال سفارش

بعد از ثبت سفارش توسط مشتری از سمت کارشناسان فروش آزمان جهت هماهنگی در خصوص نحوه ارسال با مشتری تماس گفته می شود.

با توجه به شهر مقصد و نوع کالای سفارش داده شده هماهنگی های لازم به عمل آمده و شیوه ارسال مشخص می شود.