رویه های ارسال سفارش

ارسال سفارش ها به روش های زیر انجام می شود.

در شهرستان ها اقلام سنگین و حجیم با روش باربری یا وانت و اقلام سبک و کم حجم به صورت درب به درب با یکی از سرویس های (ایران پیام، تیپاکس یا کالارسان) ارسال می شوند.

در تهران اقلام سنگین و حجیم با استفاده از وانت و اقلام سبک با استفاده از پیک ارسال می شوند.

در تمامی حالات مبالغ کرایه بر عهده مشتری بوده و به صورت پس کرایه می باشد.