قالب مکعب چدنی بتن برای آماده سازی نمونه های مکعبی با اندازه های اسمی 200 و 150 میلی متر از بتن تازه استفاده می شود.

  • جنس چدن در تمامی وجوه (تمام چدن)
  • دارای مهره های خروسکی و لولایی جهت باز شدن راحت قالب
  • دو تکه
  • وجوه داخل تراش خورده با ابعاد دقیق

به دلیل افزایش قیمت آلیاژ، این قالب فعلا در وضعیت توقف تولید می باشد.