دستگاه سنگ شکن جهت خرد نمودن انواع مصالح سخت به کار می رود.