دسیکاتور وسیله ای است که در آزمایشگاه ها با کمک پمچ خلا جهت پر کردن تخلخل و اشباع نمونه های مورد نظر مانند بتن و سایر مصالح ساختمانی به کار می رود.

قطر : 21 ، 30 و 40 سانتی متر بسته به نوع سفارش

صفحه مشبک داخلی از جنس چینی

دارای دو نوع شیر دار و بدون شیر بسته به نوع سفارش