این لوازم جهت کپینگ نمونه های استوانه ای که جنس آن از لاستیک بوده و آسان تر از روش ذوب کپینگ می باشد.