این دستگاه جهت تعیین درصد میزان خردشدگی مصالح در برابر ضربه ناگهانی کاربرد دارد زیرا گاهی نتیجه آزمون فشار تدریجی با نتیجه آزمون در برابر ضربه ناگهانی متفاومت می باشد.

  • 1 سال گارانتی و 5 سال خدمات پس از فروش